Kahteen kertaan kieltäytyneelle totaalikieltäytyjälle vapausrangaistus käräjäoikeudessa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tänään langettanut toista kertaa syytteessä olleelle totaalikieltäytyjälle vapausrangaistuksen. Hänelle langetettiin 168 vrk:n valvontarangaistus. Hän aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

Kyseinen henkilö oli saanut 13.6.2019 vapauttavan tuomion ensimmäisestä kieltäytymisestään, koska tuomitseminen olisi merkinnyt syrjintää verrattuna palveluksesta hänen kieltäytymisensä aikaan vapautettujen Jehovan todistajien kohteluun. Sen jälkeen hänet oli kutsuttu uudelleen palvelukseen, josta hän oli kieltäytynyt viime vuoden syyskuussa. Siviilipalveluslain mukaan vapauttavan tuomion saaneet totaalikieltäytyjät kutsutaan uudestaan palvelukseen.

Aseistakieltäytyjäliitto on hämmästynyt käräjäoikeuden päätöksestä. Liitto toteaa, että useampikertaisen syyttämisen kieltävän ei kahta yhdestä (ne bis in idem) -oikeusperiaatteen nojalla tuomioita ei tulisi langettaa toiseen kertaan samasta teosta.

Ratkaisussaan käräjäoikeus katsoo, että tuomitun kieltäytymisen perusteet ovat olleet molemmissa kieltäytymisissä samat. Se jättää kuitenkin ne bis in idem -periaatteen soveltamatta sillä perusteella, että Jehovan todistajien vapautuslaki oli kieltäytymisten välillä kumottu. "Kyseinen henkilö oli kieltäytynyt olennaisesti samoin perustein sekä vapautuslain voimassa ollessa että sen kumoamisen jälkeen, joten lainmuutoksen ei tulisi olla keskeinen peruste arvioitaessa, onko kyseessä molemmissa kieltäytymisissä kyseessä sama teko vai eri", Aseistakieltäytyjäliitto kommentoi.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää tilannetta farssimaisena. Jos nyt tehty ratkaisu jäisi pysyväksi linjaukseksi, kertaalleen syytetyt ja vapauttavan tuomion saaneet kutsutaan siviilipalveluslain perusteella uudelleen palvelukseen ja kieltäytymisen jälkeen tuomitaan vapausrangaistukseen. Tällaisia henkilöitä on noin sata. Tämä merkitsisi sitä, että jo muutenkin hitaan totaalikieltäytyjien tuomitsemisprosessin kesto kasvaa heidän kohdallaan useaksi vuodeksi.

YK:n ihmisoikeuselimet on kritisoineet useasti aseistakieltäytyjien kohtelua Suomessa.  Esim. YK:n Ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan Jehovan todistajia koskenutta vapautusmenettelyä myös muihin aseistakieltäytyjäryhmiin. Suomi toimi kuitenkin täysin päinvastoin ja poisti vapautusmahdollisuuden myös Jehovan todistajien kohdalla. Aseistakieltäytymisoikeus on tunnustettu osa ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta, ja vangitseminen aseistakieltäytymisen johdosta merkitsee vangitsemista näiden oikeuksien käyttämisestä.

Lisätietoja,

Aseistakieltäytyjäliitto ry

järjestösihteeri Kaj Raninen, 040-8362786