Siviilipalvelus

Perustietoa siviilipalveluksesta

Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto jo vuodesta 1931. Viime aikoina sivariin on hakeutunut vuosittain keskimäärin noin 2000 nuorta.

Sivarikeskus

Vaatimukset siviilipalveluksen uudistamiseksi

Siviilipalveluksen tulee olla samanpituinen kuin lyhimmän varusmiespalvelusajan – 165 vrk

Siviilipalveluksen kokonaiskesto määrittää ajan, jonka asevelvollisuutta suorittava on poissa normaalielämästään ja on näin ollen ainoa objektiivinen rasitusmittari siviili- ja varusmiespalveluksen välillä. Palveluksen suorittamisen ”kokonaisrasittavuus” ja tosiasiallinen sisältö vaihtelevat palvelusmuotojen sisällä niin paljon, että muunlaiset ”rasittavuusvertailut” eri palvelusmuotojen välillä ovat mahdottomia ja tarkoitushakuisia.

YK:n ihmisoikeuskomitea: siviilipalveluksen kesto yhä rangaistuksen luontoinen

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi loppupäätelmänsä Suomen ihmisoikeustilanteesta torstaina 25.7. Myös Suomen aseistakieltäytymistä koskeva lainsäädäntö saa osakseen kritiikkiä.

Ihmisoikeuskomitea kiinnittää lausunnossaan huomiota siviilipalveluksen kestoon ja toteaa, ettei siviilipalvelus saa olla pituudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan rangaistuksen luontoinen. Komitea vaatii Suomea myös laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erikoiskohtelun koskemaan muitakin aseistakieltäytyjäryhmiä.

Ongelmia päästä armeijasta sivariin?

Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulee usein tapauksia, joissa sivariin kesken varusmiespalveluksen hakevilla on ollut vaikeuksia päästä pois armeijasta.

Sivariin hakevia saatetaan viedä kuraattorien, lääkäreiden tai upseerien usein painostuksenomaisiin puhutteluihin, joissa voidaan kysellä vakaumuksesta, syistä hakea siviilipalvelukseen yms. Pahimmissa tapauksissa sivariin hakeva on päässyt pois armeijasta vasta useiden päivien kuluttua hakemuksen jättämisestä. 

Kampanja armeijaa käymättömien syrjintää vastaan

Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa siviilipalvelusvelvollisten ja muiden aseistakieltäytyjien  työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää vastaan. Syrjintää saattavat olla esim. seuraavat tapaukset:

Yhdistele sisältöä