Totaalikieltäytyminen

Perustietoa totaalikieltäytymisestä

(Päivitys 1.1.2020) Helsingin hovioikeus antoi 23.2.2018 ratkaisun, jonka mukaan totaalikieltäytyjien tuomitseminen on syrjivää palvelusvelvollisuudesta rauhan aikana vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Marraskuussa 2018 Korkein oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa tapauksesta, joten vapauttava ratkaisu jää pysyväksi. Käytännössä ratkaisu keskeytti vakaumuksellisten totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoava laki tuli voimaan 1.4.2019. Ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneiden tulisi kuitenkin tekohetken lain periaatte nojalla saada vapauttava tuomio, vaikka tuomioistuinkäsittely järjestettäisiinkin vasta  vapautuslain kumoamisen jälkeen. Ensimmäisissä vapautuslain kumoamisen jälkeisissä oikeudenkäynneissä 11.4. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoikin vapauttavan tuomion. Linja on myöhemmin vakiintunut ja 13.8. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti jättää syytteen tutkimatta tapauksessa, jossa kertalleen vapauttavan tuomion saanut totaalikieltäytyjä oli kutsuttu uudelleen palvelukseen siviilipalveluslain perusteella. Käytännössä tämän tulee tarkoittaa sitä, että toista sataa viime vuonna ja tämän vuoden alkukuukausina kieltätynyttä totaalia saa vapauttavan tuomion, eikä uusia tuomioita langeteta.

Lopullinen varmuus tästä saadaan sitten, kun ensimmäisen Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen toisen kerran kieltäytynyt joutuun tuomioistuimen eteen. Tämä tapahtuu tammikuussa 2020.

Vapautuslain kumoamisen jälkeen kieltäytyneet tuomitaan vanhaan malliin ja ensimmäiset rangaistukset on jo langetettu syksyllä 2019. Lisätietoja asiasta löydät täältä.

** Toivomme, että mikäli olet kieltäytymässä, ilmoita siitä myös Aseistakieltäytyjäliitolle! On tärkeää, että muutkin kuin tuomitsemiseen osallistuvat viranomaiset pysyvät tietoisina totaalikieltäytyjien määrästä ja motiiveista. **

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös sivarista. Osa totaalikieltäytyjistä protestoi teollaan koko asevelvollisuusjärjestelmää vastaan, eikä suostuisi suorittamaan siviilipalvelusta missään olosuhteissa. Osa taas protestoi ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Tällä hetkellä totaalikieltäytyjiä on vuosittain 35-55.

AKL:n kutsuntakampanja, Antimilitaristinen torvisoittokunta

Perustietoa osittaiskieltäytymisestä

Osittaiskieltäytyminen tarkoittaa totaalikieltäytyjäksi ryhtymistä kesken palveluksen. Useimmat osittaiskieltäytyjät protestoivat teollaan siviilipalveluksen epäkohtia vastaan, esimerkiksi rangaistuksenomaista palvelusaikaa ja/tai siviilipalvelusjärjestelmän käytännöllisiä ongelmia.

Osittaiskieltäytyminen tehdään helpoimmin jättämällä kirjallinen kieltäytymisilmoitus palveluspaikkaan, jonka jälkeen Lapinjärven siviilipalveluskeskus tekee rikosilmoituksen.

YK:n ihmisoikeuskomitea: siviilipalveluksen kesto yhä rangaistuksen luontoinen

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi loppupäätelmänsä Suomen ihmisoikeustilanteesta torstaina 25.7. Myös Suomen aseistakieltäytymistä koskeva lainsäädäntö saa osakseen kritiikkiä.

Ihmisoikeuskomitea kiinnittää lausunnossaan huomiota siviilipalveluksen kestoon ja toteaa, ettei siviilipalvelus saa olla pituudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan rangaistuksen luontoinen. Komitea vaatii Suomea myös laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erikoiskohtelun koskemaan muitakin aseistakieltäytyjäryhmiä.

Mielipidevangin opas (päivitetty)

Alla on Mielipidevangin oppaan seitsemäs painos. Se on julkaistu alunperin elokuussa 2011 ja sitä on päivitetty useaan otteeseen vuosien 2012-19 aikana.

Huom. 23.2.2018 (päivitetty 17.3., 14.8. ja 14.10.2019):

Vangitut totaalit - lähetä tukipostia, allekirjoita vastalauseviesti!

Helsingin hovioikeiden hemikuussa 2018 antaman ratkaisun jälkeen totaalikieltäytyjille on annettu lähes poikkeuksetta vapauttavia tuomioita. Jehovan todistajien vapautuslaki lakkasi olemasta huhtikuussa 2019 ja sen jälkeen kieltäytyvät tuomitaan vapausrangaistuksiin. Kuitenkin lähikuukausien aikana tuomiolla on vapautuslain voimassa ollessa kieltäytyneitä, joiden tulisin tekohetken lain periaatteen perusteella saada edelleen vapauttavia tuomioita. Vapausrangaistukset jatkunevat vasta vuoden 2019 lopulla.

Yhdistele sisältöä