Liity jäseneksi

AKL:n jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu.

Jäsenenä saat:
- Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kulttuurilehti Antimilitaristin.
- Alennuksia useista AKL:n tukituotteista sekä osallistumis- ja pääsymaksuista.
- Jäsenmaksun maksamalla tuet AKL:n toimintaa ja turvaat antimilitaristisen työn     jatkumista!

Maksun voi maksaa järjestön tilille FI87 8000 1700 7505 41 (DANSKE BANK)
tai toimittaa käteisellä AKL:n toimistolle.
Muista ilmoittaa postiosoitteesi ja muut haluamasi yhteystiedot sekä syntymäaikasi.

Jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • perusmaksu 10 €
  • alennettu maksu 5 €
    • alennetun maksun voivat maksaa palveluksessa olevat sivarit, totaalit joiden kieltäytymisprosessi on kesken ja kaikki maksuvuonna 22 v. tai vähemmän täyttävät
  • tukimaksu väh. 20 €

Muista myös uudistaa jäsenyytesi vuosittain toistuvalla jäsenmaksulla!

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:

Aseistakieltäytyjäliitto ry; Veturitori, Rauhanasema 3; 00520 Helsinki

Yhteystiedot henkilöntietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, puh -040-8362786, sähköposti toimisto@akl-web.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat joko jäsenmaksun maksamalla tai muuten ilmaiseet haluavansa liittyä järjestön jäseneksi. Tietojen keräämisen tarkoitus on mahdollistaa järjestön sääntöjen edellyttämä ja muu yhteydenpito jäsenistöön (jäsenkirjeiden ja lehtien postittaminen), lisäksi syntymävuotta, jäsenyyden kestoa ja koko nimeä koskevia tietoja kerätään muiden säädösten (valtionapujen myöntämistä koskevat säädökset, yhdistyslaki) asettamien velvoitteiden johdosta.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat joko jäsenmaksun maksamalla tai muuten ilmaiseet haluavansa liittyä järjestön jäseneksi. Rekisteriin tallennetaan kustakin jäsenestä seuraavat tiedot: nimi (koko nimi, jos tiedossa), postiosoite, päivämäärä jolloin jäsenyys viimeksi uudistettu, syntymävuosi, vuodet jotka henkilö ollut jäsenenä, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Käsiteltävien henkilötietojen lähde on pääsääntöisesti asianomainen henkilö itse. Jäsenmaksupäivämäärien lähde ovat pankin toimittamat tilitapahtumatiedot. Vanhentuneiden osoitetietojen päivitystä ja täydellisten nimien merkitsemistä rekisteriin tehdään myös Posti oy:n toimittamien osoitteen muuttumista koskevien tietojen perusteella.

Tietojen luovutukset:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä. Järjestön paikallisille toimintaryhmille voidaan luovuttaa niiden toiminta-alueella asuvien ihmisten osoitetietoja.

Tietojen poistaminen ja rekisteröidyn oikeudet:

Henkilö, joka ilmoittaa eroavansa järjestöstä, poistetaan rekisteristä. Henkilön, joka ilmoittaa ettei enää halua järjestöltä paperipostia, postiosoite poistetaan rekisteristä. Rekisteristä poistetaan myös henkilöitä, jotka ovat jättäneet jäsenyytensä uudistamatta. Rekisteröidyn on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ottamalla kirjallisesti yhteyttä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon.

Rekisterin suojaaminen:

Aseistakieltäytyjäliitto ry:n jäsenrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa järjestön keskustoimistolla sijaitsevalla tietokoneella. Tietokone on suojattu palomuurilla, asianmukaisella virustorjunnalla ja salasanalla. Rekisteriä käyttävät AKL:n toimiston vakinaiset työntekijät ja mahdollisesti työharjoittelija. Rekisterin tiedot lisätään ja poistetaan manuaalisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä.